oppie2

Delftse Watersport Vereniging

logodwsv-med

2e nieuwsbrief maart 2020

Beste leden,

Via deze nieuwsbrief informeren wij u over zaken die voor u als lid van belang zijn.
Dit keer een behoorlijk aantal onderwerpen die voor u als lid van belang zijn:

14 maart inspraakmiddag Havenrenovatie
• Nieuwe havenmeesters per 7 maart van start
• De oude havenmeester
• Slag om Delft op 7 & 8 maart
• Voorbereiding hijsdagen: vaarklaar maken
• Aanscherpen regels m.b.t. betalingen
• Opruimen loods Delft i.v.m. werkzaamheden
• Aanbrengen verbeterde drainage loods Delft
• Meedenken en meedoen
• Ledenadministratie

1e nieuwsbrief januari 2020

Bij het verlagen van het aantal uitgaven van de Ahoy, is het plan ontstaan om onze leden tussentijds te informeren door middel van nieuwsbrieven.

Hierbij ontvang je een eerste DWSV nieuwsbrief waarin de volgende berichten staan:- Belangrijke data voor 2020

- Met korting naar de HISWA in maart

- Terugblik op de najaars Algemene Ledenvergadering (ALV)

- Aankondiging nieuwe Havenmeesters 

Aangezien dit de eerste versie is van de nieuwsbrief zijn we benieuwd naar uw reacties. Suggesties kunt je sturen naar de redactie

 Namens het bestuur

met vriendelijke groet,

 

Daniel van Burk 

Bestuurslid Communicatie